«۱+۵» آفت تجزیه تهران

«۱+۵» آفت تجزیه تهران

طرح تشکیل استان سی و دوم «۱+۵» آفت را برای مجموعه شهری تهران-البرز ایجاد می‌کند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دو روز پیش طرح تشکیل یک استان جدید تحت عنوان «استان تهران جنوبی»در هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
مطابق با جزئیات منتشر شده از محتوای این طرح، برخی نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند تا از مجموع سه شهرستان در استان تهران
و سه شهرستان در استان مرکزی، یک استان جدید به مرکزیت شهر جدید پرند در کشور ایجاد کنند.
براین اساس، از مجموع سه شهرستان در استان تهران شامل رباط‌کریم، بهارستان و اسلامشهر و سه شهرستان استان مرکزی شاملساوه، زرندیه airserver crack download
و تفرش، استان جدید تشکیل خواهد شد.
مطابق با آمار سرشماری سال ۹۵، جمعیت ۶ شهرستانی که قرار است در پهنه استان جدید قرار گیرند حدودیک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. aomei partition assistant crack
اگر چه مطابق با طرح تهیه شده، عنوان استان جدید «تهران جنوبی» انتخاب شده اما برخلاف عنوان آن، در صورت تشکیل این استان به لحاظ جغرافیایی
به شکل دقیق بین غرب و جنوب غرب تهران قرار گرفته است.درحالی که هیچ اظهارنظر و اطلاعات رسمی درباره هدف طراحان این طرح اعلام نشده است
اما دو فرضیه درباره علت تدوین این طرح وجود دارد که به نوعی با یکدیگر قابل جمع نیز است.

https://donya-e-eqtesad.com/