شرایط ضمانت نامه:


 1. حداکثر زمان تحت پوشش خدمات گارانتی برای درب بازکن های تصویری ۳۶ ماه و برای جک های درب بازکن الکترونیکی۲۴ ماه می باشد.
 2. جهت استفاده از خدمات ، ارائه کارت گارانتی الزامی است.
 3. از کابل مناسب جهت نصب دستگاه استفاده شود.(کابل ۰.۶ فویلدار استاندارد)
 4. بهتر است بعد از اتمام مراحل کار نصب، برق به دستگاه متصل شود.
 5. کابل درب بازکن با سیم های (برق، تلفن، آنتن، و اسانسور) در یک مسیر نباشد.
 6. نصب توسط افراد ماهر و طبق مطالب دفترچه راهنما صورت گیرد.
 7. اقلام استفاده شده در درب بازکن باید از محصولات تابا باشد.

موارد ابطال ضمانت نامه:


 1. صدمات ناشی از ضربه، آتش سوزی، نوسانات برق، نفوذ آب و مواد شیمیایی، شکستگی، عدم قلع اندود شدن اتصالات سیم ها و رعد و برق شامل گارانتی نمی شود.
 2. دستگاه باید دارای برچسب سریال خوانا و معتبر باشد
 3. باز شدن برچسب گارانتی، تعمیر و یا بررسی دستگاه توسط افراد یا مراکز غیر مجاز باعث ابطال گارانتی می شود
 4. ارائه خدمات بعد از اتمام مدت زمان گارانتی مستلزم پرداخت هزینه است.