شرکت تابا الکترونیک به عنوان یکی از تولید کنندگان برتر انواع دربازکن های صوتی وتصویری، سیستم کیفیت مدیریت خود را براساس استاندارد های )ACEاستاندارد رضایت مندی مشتری ( ، CE اروپا وISO 10004:2010 برقرار نموده است.
شرکت تابا الکترونیک در راستای نیل به اهداف کمی وکیفی محصولات خود موارد ذیل را به عنوان خط و مش ترسیم نموده است.

  • درک صحیح خواسته مشتریان و کوشش  درجهت تامین آن.
  • تلاش در جهت تحویل به موقع نیازهای مشتریان به عنوان مهمترین شاخص اهداف شرکت تابا الکترونیک.
  • ایجاد و استمرار فرهنگ کیفیت وپیشگیری از ضایعات در تمامی واحد های شرکت.
  • آموزش مستمر کلیه پرسنل در رده های مختلف سازمانی.
  • طراحی وتولید محصولات نو جهت هوشمند سازی صنعت ساختمان.
  • رعایت حداکثری استاندارد محصولات بر پایه تجربیات و رفرنس های روز دنیا.
  • تسخیر بازار صادراتی در حوزه  کشورهای CIS و کشورهای حوزه خلیج فارس.
  • اهمیت وافر به حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز.