مرکز پخش:

تهران، لاله زار جنوبی، پاساژ اقتصاد، طبقه اول، پلاک ۴
کدپستی: ۱۱۴۴۸۳۴۶۵۷
تلفن: ۳۳۹۱۲۳۱۱ (۰۲۱)
تلفن: ۳۳۹۹۷۰۲۷-۹ (۰۲۱)
فکس:۳۳۹۰۵۹۶۴ (۰۲۱)
pakhsh@tabaelectronic.com

فرم تماس: