مانیتورهای جدید تابا بزودی روانه بازار خواهد شد.

مانیتورهای جدید تابا بزودی روانه بازار خواهد شد.

مانیتورهای 4.3 اینچ و 7 اینچ تابا از طراحی خاص و زیبایی برخوردار است.

 

 

   
   مانیتور TVD5-43
 • دارای صفحه نمایشگر 4.3TFT LCD اینچ – سیستم پال.
 • زمان قطع اتوماتیک تصویر : 1 دقیقه و 30 ثانیه
 • قابل اتصال حداکثر 3 مانیتور بصورت موازی در هر واحد .
 • دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر  (رزولوشن )
 • .480 * RGB *272 DOT
 • قابلیت تنظیم صدای زنگ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده
  وضعیت تنظیم تصویر روصفحه نمایش (OSD) .
 • درجه حرارت کارکرد از 10- الی 55+ در جه سانتیگراد .
 • حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور 100 متر با استفاده از سیم 0.65

 

       مانیتور TVD5-70
 • دارای صفحه نمایشگر 7TFT LCD اینچ – سیستم پال.
 • زمان قطع اتوماتیک تصویر : 1 دقیقه و 30 ثانیه
 • قابل اتصال حداکثر 3 مانیتور بصورت موازی در هر واحد .
 • دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر( رزولوشن )
 • .800 * RGB *480 DOT
 • قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده
  وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش(OSD).
 • درجه حرارت کارکرد از 10- الی 55+ درجه سانتیگراد .
 • حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور 100 متر با استفاده از سیم 0.65