ابعاد حفره مورد نیاز جهت نصب انواع پنل های تابا
ابعاد و وزن مانیتورهای درب بازکن تصویری تابا

برای دانلود فایلهای راهنما؛ بر روی تصاویر کلیک کنید.