حضور شرکت تابا الکترونیک در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان.

حضور شرکت تابا الکترونیک در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان.

این نمایشگاه از ششم تا نهم  مرداد ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه تهران با حضور شرکت های معتبر داخلی و خارجی برگزار شد.
در این نمایشگاه حدود 950 غرفه در اختیار شرکت های داخلی قرار گرفت.
کشورهای چین، کره، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، سوئد و کانادا از جمله کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بودند.
شرکت تابا الکترونیک نیز در سالن خلیج فارس میزبان نمایندگان فروش سراسر کشور، انبوه سازان و متولیان صنعت ساختمان بود.