آغاز ثبت نام بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 1399

آغاز ثبت نام بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 1399

زمان برگزاری 2 تا 5 مرداد ماه 1399
محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

https://ic2020.iranconfair.ir/