ثبت نام نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان آغاز شد

ثبت نام نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان آغاز شد

به گزارش امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران ثبت نام نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از طرق وب سایت

https://www.iranconfair.ir  در دستور کار این مجموعه قرار گرفت.

این نمایشگاه از 6  تا 9 مرداد ماه 1398 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

منبع: امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران https://www.iranconfair.ir